nico

Os nosos obxectivos principais son os de protexer, acoller e fomentar a adopción de animais de compañía, así como a tenencia responsable e o correcto coidado dos mesmos.

Outros obxectivos fundamentais son os seguintes:

  • Axudar ós animais que o precisen (estados de abandono, maltrato, etc.)
  • Potenciar a esterilización para evitar a masificación de animais abandonados
  • Inculcar e ensinar respecto e amor cara ós animais
  • Fomentar todos aqueles actos que tendan a desenrolar nas persoas sentimentos de cariño e protección cara ós animais
  • Velar para que se cumpran as leis vixentes sobre a protección dos animais