ar_e_ol

SOS Animalia é unha asociación sen ánimo de lucro fundada en setembro do 2012 e rexistrada legalmente no Rexistro Central da Comunidade Autónoma de Galicia con NIF G70346432. Está formada por un grupo de persoas ás que une fundamentalmente o amor polos animais e que, ante o elevado número de animais abandonados e maltratados, deciden organizarse para tentar ofrecerlles unha vida mellor.