valentin

FORMULARIO DE ALTA DE SOCIOS

Para facilitarche o poder ser socio da nosa asociación creamos un formulario online claro e fácil de cubrir.

AS VOSAS FUNCIÓNS

A forma de financiación fundamente de SOS Animalia é a aportación económica realizada polos seus socios coas súas inscricións. Coa túa aportación farás posible que poidamos seguir realizando a nosa labor de protección e defensa dos animais.

AS VOSAS VANTAXES

O pertencer á nosa asociación como soci@ reporta vantaxes moi interesantes. A máis importante é a satisfacción persoal de saber que fas o correcto polos animais e que colaboras activamente no seu benestar.